Ништа од фонда,банке утерују дугове

evriПроблематични кредити у Србији се неће слити у посебан инвестициони фонд, јер он неће бити ни основан, пишу Новости.  Централна банка је пословним банкама препустила да доста либералније управљају спорним и ненаплативим потраживањима.

Зајмове привреди банке већ могу да уступају специјализованим институцијама за наплату дугова, а могу да оснују и сопствене фирме на које ће пребацити све проблематичне кредите. Очекује се да ће банке појединачно оснивати по један или више наменских инвестиционих фондова за управљање сопственим лошим пласманима, из свог капитала и у сопственој режији.

Јединствени приватни инвестициони фонд, ипак је најбоље решење, али не државни, сматра Живановић. Евантуално присуство државе треба свести на део учешћа у капиталу кроз банке у којима је она власник и ништа више од тога. Држава би дакле само делимично учествовала у капиталу фонда, али би имала и велике користи од тога. Преношењем спорних и ненаплативих пласмана на фонд значајно би могла повећати вредност банака у сопственом власништву.
 
Капитал за њихово оснивање обезбедиће пословне банке у чијем ће оне и бити власништву. Банке ће у њих преселити већ постојећи, сопствени и добро обучен кадар, који је радио на сличним пословима.

“Инобанке су ово већ радиле, преко својих некретнинских фирми, које су класична друштва са ограниченом одговорношћу – финансирале их, кредитирале, преко њих умањивале резервације и брже ослобађале кеш, наплаћујући део главнице”, каже Бранко Живановић, професор на Београдској банкарској академији.

“Поједине су покушале и да преко матица у иностранству заштите спорне пласмане. Упозоравли су их и регулаторни органи. Посебно комфорно су се понашале лизинг куће, које су искористиле изостанак регулативе у овој области”.

Неодговорно је, како каже Живановић, потенцијалне банкарске губитке, посебно инобанака, финансирати новцем пореских обвезника, а државу оптеретити додатним ризиком. Из процеса управљања и наплате лоших кредита максимално треба искључити државне интересе.

Извор: Новисти