Дигитална демократија – космополитика!

Пише: Вјекослав Церовина

“Дигитална демократија – електронска политичка реформа” је текст, односно, нацрт пројекта који је настао 2009. године, а објављујемо га сада, јер је то једна од потенцијалних нових тачака политичког програма СНП НАШИ.

Циљ оваквог политичког стремљења јесте креирање система који ће омогућити грађанима учешће у управљању земљом користећи савремене електронске технологије на најбољи могући начин. Реч је о револуцији и еволуцији политичких друштвених уређења у складу са технолошким развојем и напретком цивилизације. Као кратки увод, објављујемо један део овог документа, а цео .пдф документ “Дигитална демократија – електронска политичка реформа” можете преузети ОВДЕ

Поред првог српског политичког програма евроазијских интеграција Србије по којем су СНП НАШИ познати, имплементација “Дигиталне демократије” као нове тачке политичког програма СНП НАШИ, још једном ће потврдити радикалну политичку мисао СНП НАШИ као здрав стваралачки правац упућен на љубав, слободу, правду, морал, човека, породицу, људска права, мултикултурализам, очување здравог националног бића и изградњу мира и здравог дијалога са другим народима у свету.

Шта је то дигитална демократија и електронска политичка реформа?!

Дигитална демократија, односно, електронска политичка реформа, у најосновнијим цртама, представља имплементацију електронских и интернет технологија у политички живот и друштвено уређење земље са циљем остваривања боље и напредније демократије од оне каквом је данас имамо.

Етимолошки гледано, демократија је изведена од грчких речи демос (народ) и кратеин (владати).

Управо кроз ово етимолошко гледиште и медитацију, најлакше ћемо схватити циљ идеје и платформе електронске политичке реформе, а то је веће, снажније и ефективније укључивање народа у владавину народа, тј. “демоса у демократију”. Већа снага и већа слобода народа.

Омогућити људима да гласају о сваком закону и свим питањима, а не само да гласају на изборима.

Политичка странка која би уврстила у свој политички програм остварење овакве политичке платформе имала би као званично дефинисан и прокламован циљ постизање уставне реформе којом би се омогућило и гарантовало сваком грађанину државе активно учествовање у парламентарном раду државе.

Конкретно, реч је о успостављању електронског система који би сваком грађанину омогућио да као народни посланик гласа за сваки закон и о сваком државном питању посебно користећи електронске, мобилне и интернет технологије.

Односно, да буде још јасније, својеврсни радни назив оваквог пројекта је “друштвено уређење свакодневног референдума”.

“Парламентарна демократија” у свом савременом облику кроз имплементацију овакве “електронске директне демократије” постала би прошлост и показала би се сувишном, али најважније показала би се и антидемократском.

Ера информација у којој живимо, неминовно доноси овакву политичку реформу на глобалном нивоу, и општа цивилизацијска свест све јасније разуме да савремене технологије омогућавају управо снажније укључивање народа у владавину и други приступ политици. Друштвена мрежа! А управо, простијим језиком речено, ова идеја би се могла и окарактерисати и као „нешто озбиљнији Фејсбук“.

Клице ове глобалне реформе и глобалног тренда политике су већ на виделу, а у питању су државе Естонија и Финска које већ врше електронске реформе свог политичког живота, а конкретно се ради о успостављању система којима је грађанима омогућено гласање на изборима путем мобилног телефона. Реч је о пројектима који су званично одобрени од стране њихових влада, а биће финално реализовани и политичка стварност 2012. године.

Оно што је битно схватити јесте да нису у питању само класична e-government решења која се баве пуком администрацијом, већ да је овај приступ и визија првенствено политичке и животне природе.

Држава Србија, као специфична држава под снажном агресијом хегемонистичких сила и ударом огромног информационог рата, има потребу за ширењем овакве политичке идеје из много разлога.

Преузми цео .пдф документ “Дигитална демократија – електронска политичка реформа”